ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Επωνυμία: P4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε
Αρ.ΓΕΜΗ: 138579006000
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 110, 54622, Θεσσαλονίκη

Κεφάλαιο: 10,000 Ευρώ
Ονοματεπώνυμα Εταίρων & Ποσοστά:
1. Δημήτριος Καλλίας (25%)
2. Αριάδνη Παρίση (25%)
3. Ροδουλα Μιχαηλίδου (25%)
4. Γεώργιος Παπαϊωάννου (25%)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Δημήτριος Καλλίας